UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Số:  355 /SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn và phòng ngừa tham gia tụ tập đông người trái pháp luật gây mất an ninh trật tự.
     Thanh Hóa, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 
       Kính gửi:
                       - Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN;
                       - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
                      - Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc TTGDNN-GDTX;
 
          Thực hiện Quy chế phối hợp số 225/QCPH-CAT-SGDĐT ngày 19/10/2018 của Sở GDĐT, Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; công văn số 96/CAT-PA03 ngày 20/02/2019 của Công an tỉnh về việc tăng cường quản lý, phòng ngừa HSSV tham gia tụ tập đông người, gây mất gây mất an ninh trật tự (ANTT). Theo đó, ngày 27-28/02/2019, diễn ra Hội nghị Thưởng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tai Hà Nội. Đây là một sự kiện chính trị , quan trọng có tính chất quốc tế diễn ra tại Việt Nam. Lợi dụng sự kiện này, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã lợi dụng mạng xã hội như Faceboook, Zalo... để đăng tải các nội dung kêu gọi, kích động quần chúng nhân dân tham gia tổng biểu tình toàn quốc nhằm gây rối tình hình ANTT.
          Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, ngăn chặn kịp thời cán bộ, nhà giáo, nhân viên và HSSV tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau đây:
          1. Triển khai tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhà giáo, nhân viên và HSSV nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tham gia hoặc cổ súy, tuần hành, tụ tập đông người trái pháp luật, gây mất ANTT và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
2. Rà soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp có hành vi đăng tải chia sẻ các thông tin sai trái, kích động hoặc có dấu hiệu chuẩn bị tổ chức các hoạt động hội họp, hội khóa, sinh hoạt tôn giáo… để lợi dụng lôi kéo, kích động tham gia tụ tập đông người trái pháp luật gây mất ANTT.
3. Chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc trong cán bộ, nhà giáo, nhân viên và HSSV. Tuyệt đối không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo, kích động tham gia tụ tập đông người trái pháp luật gây mất an ninh trật tự.
4. Phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình học sinh để tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại... qua đó có các biện pháp giáo dục, răn đe, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng xấu có thể xảy ra.
5. Nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong và ngoài đơn vị, tuyệt đối không để xảy ra các hoạt động trái pháp luật đặc biệt là hoạt động tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự trong cán bộ, nhà giáo, nhân viên và HSSV nhà trường trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Thủ đô Hà Nội (từ 27 đến 28/02/2019). Phối hợp với chính quyền địa phương và Cơ quan Công an để thống nhất biện pháp giải quyết, xử lí kịp thời các vụ việc xảy ra.
          Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Mọi thông tin và các hoạt động liên quan đến tụ tập đông người trái pháp luật, các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị, tư tưởng, số điện thoại 0237.3850.236) hoặc Công an tỉnh (qua Phòng PA03, số điện thoại 069.2889.293) để có phương án giải quyết và chỉ đạo kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CA Tỉnh, phòng PA03 (để p/h)
- Lưu VT, CTTT.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Thị Hằng
 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 43
  • Khách viếng thăm: 38
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 238
  • Tháng hiện tại: 9105
  • Tổng lượt truy cập: 1564267

Thăm dò ý kiến

Bạn vui lòng cho chúng tôi biết bạn là:

Thầy cô giáo

Cựu học sinh của trường

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Khách

Albums

Chè lam Phủ Quảng
BGD
Sở GD&ĐT Thanh Hóa