Kính gửi:    
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, THCS-THPT;
          - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố;
                             - Giám đốc các TTGDNN-GDTX.
         

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT, BTTHPT và THCS cấp tỉnh năm học 2019 - 2020 như  sau:

1. Ngày thi
- Đối với cấp THPT: Ngày 12  tháng 3 năm 2020;
- Đối với các cấp học THCS và BTTHPT: Ngày 13 tháng 3 năm 2020.
2. Đơn vị, đối tượng và điều kiện dự thi
a. Đơn vị dự thi: Mỗi Phòng GD&ĐT, trường THPT, trường THCS & THPT và mỗi TTGDNN-GDTX được đăng ký là một đơn vị dự thi.
b. Đối tượng:
- Đối với cấp THCS: là học sinh đang học lớp 9 hoặc lớp 8 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 9).
- Đối với cấp THPT: là học sinh đang học lớp 11 hoặc lớp 10 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 11 THPT).
- Đối với BTTHPT: là học sinh đang học lớp 11 hoặc lớp 10 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 11 BTTHPT).
(Lưu ý: Các đơn vị không được cử học sinh đang học lớp 12 tham dự thi, nếu cử sai đối tượng, thủ trưởng đơn vị dự thi phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT).
c. Điều kiện:
Những học sinh có đủ các điều kiện sau sẽ đ­ược dự thi:
- Cuối học kỳ I năm học 2019 - 2020 được xếp loại hạnh kiểm, học lực từ mức Khá trở lên;
- Được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của đơn vị dự thi theo Quyết định của thủ trưởng đơn vị.
3. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi, cấu trúc đề thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi
          a. Môn thi:
          - Đối với lớp 11 THPT: thi các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh;
          - Đối với lớp 11 BTTHPT: thi các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
          - Đối với lớp 9: thi các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.
          Những môn thi của mỗi cấp học có dưới 05 đơn vị đăng ký dự thi Sở GD&ĐT sẽ không tổ chức thi.
b. Hình thức thi: Môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính; các môn khác thi theo hình thức thi tự luận; riêng môn Tiếng Anh (khối THPT và khối THCS) có thêm phần thi nghe hiểu.
          c. Nội dung thi:
Nội dung thi trong chương trình giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành đối với từng cấp học tính đến thời điểm thi.
d. Cấu trúc đề thi:
Cấu trúc đề thi thực hiện theo Thông báo số 2268/TB-SGD&ĐT ngày 19/9/2018 của Sở GD&ĐT Thanh Hoá.
e. Thời gian làm bài thi:
- Lớp 11 THPT, BTTHPT: 180 phút, không kể thời gian phát đề;
- Lớp 9 THCS: 150 phút, không kể thời gian phát đề.
g. Điểm bài thi: là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 20.
4.  Số lượng dự thi
- Đối với các trường THPT: mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi được đăng ký dự thi tối đa 05 học sinh, riêng môn Tin học được đăng ký dự thi tối đa 02 học sinh.
- Đối với các trường THCS & THPT: mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi được đăng ký dự thi tối đa 05 học sinh (bao gồm cả học sinh cấp THPT và cấp THCS), riêng môn Tin học được đăng ký dự thi tối đa 02 học sinh.
- Đối với các TTGDNN-GDTX: mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi được đăng ký dự thi tối đa 03 học sinh.
- Đối với các phòng GD&ĐT: mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi được đăng ký dự thi tối đa 10 học sinh.
5. Đăng ký dự thi
- Dữ liệu đăng kí dự thi được cập nhật bằng phần mềm trực tuyến do Sở xây dựng (Sở sẽ gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng qua email của các đơn vị trước ngày 12/02/2020).
- Thời gian đăng ký: đến ngày 17 tháng 02 năm 2020 nếu đơn vị nào chưa nạp danh sách đăng ký dự thi theo biểu mẫu 1 (kèm theo công văn này) coi như không tham gia dự thi.
6. Tổ chức coi thi
a. Thành lập 01 HĐ coi thi gồm các điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS trên địa bàn TP Thanh Hoá (sẽ có thông báo cụ thể về địa điểm thi cho các đơn vị sau khi tổng hợp đầy đủ số liệu đăng ký dự thi).
b. Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất cho các điểm coi thi:
          Các trường đặt điểm thi có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác phục vụ và xây dựng phương án bảo vệ điểm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế;
Đối môn Tin học: mỗi trường có thí sinh dự thi phải chuẩn bị số lượng máy tính xách tay, ổ cắm điện bằng số thí sinh dự thi của đơn vị. Các máy tính phải có ổ đọc-ghi CD/DVD, bộ nạp nguồn điện đang hoạt động tốt và chỉ cài đặt hệ điều hành Windows; môi trường lập trình Pascal, C, C++, Microsoft Office, phần mềm ghi đĩa Nero. Đặt lại chính xác ngày giờ của hệ thống, quét sạch virus ngoài ra không được cài đặt bất cứ phần mềm hay tài liệu nào khác. Trên vỏ máy tính, ổ cắm điện có dán đề can ghi tên đơn vị dự thi và nạp cho điểm thi vào 8g00’ ngày 20 tháng 3 năm 2019 để điểm thi kiểm tra máy tính, Điểm thi sẽ tiến hành kiểm tra, cài đặt lại dữ liệu trên máy tính và không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu riêng trên các máy tính của đơn vị dự thi (nếu có). Các trưởng đoàn nhận lại máy tính xách tay, ổ cắm điện tại các Phó Chủ tịch điểm thi phụ trách CSVC sau khi kết thúc buổi thi (việc giao nhận phải có biên bản bàn giao và ký nhận giữa người giao là trưởng đoàn và người nhận là Phó CT điểm thi phụ trách CSVC). Các trường THPT đặt địa điểm thi chuẩn bị: mỗi phòng thi môn Tin học có 01 máy tính dành cho Giám thị, 01 máy tính dự phòng, 01 ổ đĩa ghi DVD cắm cổng USB và 01 máy in Laser, ổ cắm điện, chuẩn bị máy nổ dự phòng đủ công suất trong trường hợp mất điện. Điểm thi sắp xếp máy tính của các đơn vị đã nạp tại các phòng thi theo yêu cầu của lãnh đạo điểm thi.
Đối với môn Tiếng Anh: khối THPT và khối THCS, có thêm phần thi nghe hiểu, do đó các điểm thi cần kiểm tra số lượng máy nghe đĩa CD/DVD với số lượng mỗi phòng thi/01 máy và 01 máy nghe dự phòng.
(Sở GD&ĐT sẽ chuyển số thiết bị này tới các điểm thi vào sáng ngày 11/3/2020)
c. Thành phần HĐ coi thi:
- Chủ tịch: là lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Phó chủ tịch: là lãnh đạo các phòng GD&ĐT hoặc các trường THPT, TTGDNN-GDTX được điều từ nơi khác đến và 01 Phó CT của trường đặt địa điểm thi;
- Thư ký: là thư ký hội đồng các trường THPT hoặc thư ký TTGDNN-GDTX, chuyên viên phòng GD&ĐT được điều từ nơi khác đến và 01 thư ký của trường đặt địa điểm thi;
- Cán bộ coi thi: là giáo viên các trường THPT, THCS, TT GDNN-GDTX;
- Các trường THPT đặt địa điểm thi cử: cán bộ y tế, nhân viên phục vụ (KTV máy tính, điện, nước, vệ sinh), bảo vệ tham gia điểm thi.
d. Bố trí phòng thi:
Mỗi phòng thi bố trí tối đa 24 thí sinh. Số báo danh của thí sinh được đánh liên tục từ 01 cho đến hết số học sinh đăng ký dự thi của mỗi môn sau khi đã xếp tên thí sinh theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt.
Sở qui định sơ đồ đánh số báo danh tại các điểm thi như sau:
 
  Bảng  
     
13 02   14 01
15 04   16 03
17 06   18 05
19 08   20 07
21 10   22 09
23 12   24 11
 
7. Chấm thi
Toàn tỉnh thành lập một HĐ chấm thi, HĐ chấm thi thực hiện nhiệm vụ chấm thi theo Quy chế hiện hành (Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn chấm thi cụ thể sau).
8. Phúc khảo bài thi
          Thí sinh được quyền xin phúc khảo bài thi khi có nguyện vọng.
9. Xét giải
1. Giải cá nhân: xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) theo từng môn thi của từng cấp học. Tổng số giải, từ Khuyến khích trở lên, không vượt quá 50% số thí sinh đăng ký dự thi; tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.
2. Bảng xếp hạng các đơn vị: được xếp theo thứ tự giảm dần từ cao xuống thấp theo tổng điểm của từng cấp học:
Tổng điểm = Nhất × 10 + Nhì × 8 + Ba × 6 + KK × 4
(Nếu tổng điểm bằng nhau xếp theo thứ tự giảm dần tuần tự: số giải nhất, số giải nhì, số giải ba, số giải KK, số TS đăng ký dự thi, tỷ lệ đạt giải).
Học sinh đạt giải được Giám đốc Sở GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận và được hưởng quyền lợi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
10. Lịch thi: Lịch thi chung cho cả lớp 11 THPT, BTTHPT và lớp 9 THCS
 
Ngày thi Buổi thi Giờ
giao đề cho thí sinh
Giờ
bắt đầu làm bài
Môn thi Thời gian
làm bài
12/3/2020 Sáng 7h45’ 7h50’ Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Anh THPT: 180’
Chiều 13h30’ 13h35’ Văn, Sử, Địa, GDCD, Tin học
13/3/2020 Sáng 7h45’ 7h50’ Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh THCS: 150’
GDTX: 180’
 
11. Lịch công tác thi  (thay cho công văn triệu tập):
 
TT Ngày Thứ Nội dung công việc Địa điểm
1 12/02/2020 Sở gửi tài liệu hướng dẫn các đơn vị đăng kí danh sách dự thi trực tuyến (qua email). Phòng KT&KĐCLGD
2 17/02/2020 Hai Hạn cuối cùng các đơn vị đăng kí trực tuyến và gửi bản danh sách đăng ký học sinh dự thi theo mẫu số 1 đã ký đóng dấu (bản quét cùng bản mềm kèm theo công văn này qua địa chỉ email: tuanaa.ktkd@thanhhoa.edu.vn Phòng KT&KĐCLGD
3 26/2/2020 Các trường THPT, Phòng GD&ĐT, TT GDNN-GDTX nhận kế hoạch điều động coi thi qua địa chỉ hộp thư của các đơn vị.  
4 02/3/2020 Hai Các trường THPT, Phòng GD&ĐT,  TT GDNN-GDTX, gửi file danh sách cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi  vào hộp thư điện tử: tuanaa.ktkd@thanhhoa.edu.vn. Phòng KT&KĐCLGD
5 11/3/2020 - Buổi sáng:
+ Từ 7h30’ - 8h30’: họp lãnh đạo HĐ coi thi, điểm thi tại HT tầng 3 Sở GD&ĐT;
+ Từ 8h30’: họp toàn thể tại các điểm thi.
- Buổi chiều: từ 13h30’ kiểm tra cơ sở vật chất, các thiết bị phục vụ kỳ thi (máy tính, máy in, máy nổ,...); thí sinh xem số báo danh, phòng thi và học quy chế.
Tại các điểm thi
6 12/3/2020 Năm - Thi HSG theo lịch thi của Sở cho khối THPT;
- Các điểm thi nạp bài thi và các hồ sơ thi.
Phòng KT&KĐCLGD
7 13/3/2020 Sáu - Thi HSG theo lịch thi của Sở cho khối             THCS và GDTX;
-  Các điểm thi nạp bài thi và các hồ sơ thi.
Phòng KT&KĐCLGD
8 14/3/2020 - 21/3/2020   Làm phách, chấm thi, xét giải, thông báo KQ  
9 24/3/2020 Ba Các đơn vị làm đơn phúc khảo (nếu có) theo biểu mẫu 3, lập danh sách tổng hợp thí sinh xin phúc khảo bài thi theo biểu mẫu 4 (kèm theo công văn này) nạp về Sở (cho đ/c Âu Anh Tuấn - CV phòng KT&KĐCLGD). Phòng KT&KĐCLGD
 
 Như kính gửi (để thực hiện);
- Ban giám đốc Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng cơ quan Sở (để thực hiện);
 - Lưu VT, KT&KĐCLGD.                                                
 
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 Phạm Thị Hằng


 

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 430
  • Tháng hiện tại: 13948
  • Tổng lượt truy cập: 1664986

Thăm dò ý kiến

Bạn vui lòng cho chúng tôi biết bạn là:

Thầy cô giáo

Cựu học sinh của trường

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Khách

Albums

BGD
Sở GD&ĐT Thanh Hóa