Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023
Căn cứ công văn số 773/SGDĐT-KTKDCLGD của Sở GDĐT Thanh Hóa ngày 06/4/2022 Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; Trường THPT Vĩnh Lộc thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 như sau:
KHTS

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Trường THPT Vĩnh Lộc