Thông báo về việc tập trung học sinh lớp 10 năm học 2023-2024

Thông báo về việc tập trung học sinh lớp 10 năm học 2023-2024
Thông báo về việc tập trung học sinh lớp 10 năm học 2023-2024
Thời gian: 7h00 ngày 02 tháng 08 năm 2023
 
Địa điểm: Trường THPT Vĩnh Lộc
 

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Trường THPT Vĩnh Lộc