Công văn 773 - Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Công văn 773 - Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT
                - Trưởng PGD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố.
Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Trường THPT Vĩnh Lộc