UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1464/SGDĐT-CTTT
V/v tuyển sinh hệ dự bị đại học dân tộc năm học 2019-2020
                      Thanh Hóa, ngày 13 tháng 6  năm 2019
   
 
                                                Kính gửi:
 
 
Hiệu trưởng các trường THPT.
 
     
Căn cứ Công văn số 231/TS-VCVB ngày 28/5/2019 của trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc về việc tuyển sinh hệ dự bị đại học dân tộc năm học 2019-2020; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:
1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh
1.1. Phương thức: Xét tuyển theo hai  phương thức
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia. 
- Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT.
1.2. Đối tượng 
- Xét tuyển đối với thí sinh thuộc đối tượng 01 của nhóm ưu tiên 1(ƯT1) và khu vực 1(KV1) quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018.
- Tuyển thẳng đối với thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người đã tốt nghiệp trung học phổ thông, cụ thể là các dân tộc: Ơ Đu; Brâu; Rơ Măm; Pu Péo; Si La; Ngái; Cống; Bố Y; Cờ Lao; Lô Lô; Mảng; Lự; Chứt; Pà Thẻn; La Ha; La Hủ.
2. Đăng ký và hồ sơ xét tuyển
2.1. Đăng ký xét tuyển
Mỗi học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng, thí sinh không đạt nguyện vọng 1 sẽ được xét nguyện vọng 2. Các tổ hợp môn đăng ký xét tuyển như sau:
 
STT Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển STT Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển
1 Toán, Vật lí, Hóa học 7 Toán, Hóa học, Văn
2 Toán, Hóa học, Sinh học 8 Toán, Văn, Lịch sử
3 Văn, Lịch sử, Địa lý 9 Toán, Văn, Địa lý
4 Toán, Văn, Tiếng Anh 10 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
5 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 11 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
6 Toán, Vật lý, Văn 12 Toán, Địa lý, Tiếng Anh
2.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
Học sinh phải viết đơn, mẫu lấy tại www.vungcaovietbac.edu.vn
a) Đối với học sinh đăng kí xét tuyển hồ sơ gồm:
- Bản sao học bạ trung học phổ thông;
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao sổ hộ khẩu;
- 01 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận.
- Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, học sinh gửi bổ sung bản sao giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
 b) Đối với học sinh được tuyển thẳng, hồ sơ gồm:
- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao sổ hộ khẩu;
- 01 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận.
        3. Quyền lợi của học sinh khi học hệ dự bị tại trường
3.1. Về chế độ tài chính
Được cấp học bổng và hưởng các chế độ ưu tiên khác theo quy định hiện hành của nhà nước trong thời gian học tập dự bị đại học.
3.2. Sau khi hoàn thành khoá học (thời gian học tập 28 tuần thực học)
 Học sinh được đăng ký 03 nguyện vọng vào học các trường đại học, học viện, để nhà trường phân bổ theo quy định.
4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/9/2019. Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 15/9/2019.
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo các phương thức sau:
+ Nộp hồ sơ theo đường bưu điện (thời gian nộp tính theo dấu bưu điện).
+ Nộp hồ sơ trực tiếp về trường PT Vùng cao Việt Bắc.
- Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
                                Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc
                                Xã: Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Học sinh tham khảo thông tin tuyển sinh dự bị đại học tại trang web của nhà trường: http://www.vungcaovietbac.edu.vn. 
        Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT thông báo rộng rãi đến các đối tượng học sinh để biết và thực hiện./.
 
    Nơi nhận:                                                                             KT. GIÁM ĐỐC
 - Như trên (để th/h);                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC
 - Giám đốc (để b/cáo);                                                 
 - Lưu: VT, CTTT.                                                                                                
                                                                                                      (Đã ký)
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                            
                                                                                                 Trần Văn Hòa

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 354
  • Tháng hiện tại: 7680
  • Tổng lượt truy cập: 1591884

Thăm dò ý kiến

Bạn vui lòng cho chúng tôi biết bạn là:

Thầy cô giáo

Cựu học sinh của trường

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Khách

Albums

Chè lam Phủ Quảng
BGD
Sở GD&ĐT Thanh Hóa