UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số: 712/SGDĐT-KTKĐCLGD
V/v tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên
Lam Sơn năm học 2019-2020
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Thanh Hoá, ngày 02 tháng 4 năm 2019


Kính gửi:   
                        - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
                      - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên; Quyết định số 2569/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Quyết định số 1154/QĐ-UBDN ngày 02 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2019-2020 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lam Sơn với 11 lớp, sĩ số 35 học sinh/lớp, tổng số 385 học sinh; gồm: 02 lớp chuyên Toán, 02 lớp chuyên Tiếng Anh, 01 lớp chuyên Vật lý, 01 lớp chuyên Hóa học, 01 lớp chuyên Sinh học, 01 lớp chuyên Tin học, 01 lớp chuyên Ngữ văn, 01 lớp chuyên Lịch sử và 01 lớp chuyên Địa lý.
2. Phương thức tuyển sinh
Thi tuyển.  
3. Ngày thi
Thi trong 02 ngày: 05 và 06 tháng 6 năm 2019 (lịch này chung cho cả thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lam Sơn và vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020).
4. Đối tượng và điều kiện dự thi
-  Học sinh đúng độ tuổi quy định; có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định hiện hành;
- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa, nếu hộ khẩu ở tỉnh ngoài thì Giám đốc Sở sẽ xem xét, quyết định;
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ loại Khá trở lên;
- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại Khá trở lên.
5. Hình thức thi
Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh chuyên thi thêm kỹ năng nghe.
6. Môn thi
Thí sinh thi 4 môn, gồm: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh gọi là các môn không chuyên (tính điểm hệ số 1) và môn chuyên (tính điểm hệ số 2), trong đó các môn không chuyên thi cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.  
Quy định thi môn chuyên như sau:
Lớp Thi môn Lớp Thi môn
Chuyên Toán Toán học Chuyên Ngữ văn Ngữ văn
Chuyên Vật lý Vật lý Chuyên Lịch sử Lịch sử
Chuyên Hóa học Hóa học Chuyên Địa lý Địa lý
Chuyên Sinh học Sinh học Chuyên Tiếng Anh Tiếng Anh
Chuyên Tin học Toán học  
7. Lịch thi
Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho TS Giờ bắt đầu làm bài
05/6/2019 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
Chiều Ngữ văn 120 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
06/6/2019 Sáng Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
Chiều Môn chuyên (đối với thi vào THPT Lam Sơn) 150 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
8. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Đơn xin dự thi (theo mẫu thống nhất do Sở GD&ĐT quy định);
- Thẻ dự thi có dán ảnh và có dấu giáp lai trên ảnh, trường THCS xác nhận và đóng dấu.
- Bản photo công chứng kết quả học tập rèn luyện cả năm các lớp cấp THCS;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp);
- Bản photo công chứng giấy chứng nhận đạt giải chính thức kỳ thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (nếu có), giấy chứng nhận đạt giải thi HSG cấp tỉnh (nếu có);
- Bản photo công chứng giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
- Hai phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ ngư­ời nhận (địa chỉ của thí sinh hoặc gia đình thí sinh).
9. Đăng ký dự thi và lệ phí thi
- Học sinh đăng ký thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lam Sơn nạp hồ sơ tại trường THPT chuyên Lam Sơn, được đăng ký dự tuyển vào học THPT chuyên Lam Sơn và 01 nguyện vọng (NV) xét vào học tại 01 trường THPT công lập trên địa bàn cư trú theo quy định.
- Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, đăng ký thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lam Sơn thì được đăng ký thêm 02 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên: NV1 xét vào học tại 01 trường THPT DTNT (DTNT tỉnh hoặc DTNT Ngọc Lặc), NV2 xét vào học tại 01 trường công lập THPT trên địa bàn cư trú theo quy định.
- Trường THPT chuyên Lam Sơn chịu trách nhiệm thu hồ sơ và cập nhật chính xác việc đăng ký NV của thí sinh; tách danh sách và đơn đăng ký NV theo từng trường THPT nộp Sở GD&ĐT; đồng thời gửi vào hộp thư điện tử từng trường bản danh sách tách theo NV để các trường triển khai công tác tuyển sinh theo quy định.
- Trường THPT chuyên Lam Sơn có trách nhiệm thông báo văn bản tuyển sinh đến các cấp quản lý giáo dục, các trường học có đối tượng dự thi và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Thanh Hoá trước ngày thi ít nhất là 60 ngày theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên; thu và kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ thí sinh; lập danh sách phòng thi; bảng ghi tên dự thi.
- Lệ phí thi: Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.
10.  Đề thi
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập 01 Hội đồng ra đề thi, làm việc theo nguyên tắc cách ly triệt để, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.
- Đề thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, chung cho cả thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn và lớp 10 THPT; trong đề có sự phân hóa để chọn học sinh thi vào chuyên Lam Sơn. Các môn chuyên thi vào THPT chuyên Lam Sơn thi theo đề thi riêng.
11. Tổ chức coi thi và chấm thi
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập 01 Hội đồng coi thi riêng cho học sinh thi vào THPT chuyên Lam Sơn; dự kiến gồm 3 điểm thi: THPT chuyên Lam Sơn, THCS Trần Mai Ninh, THCS Minh Khai, Tp Thanh Hóa.
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập 01 Hội đồng làm phách, chấm thi riêng cho học sinh đăng ký thi vào trường THPT chuyên Lam Sơn.
12. Xét trúng tuyển
            - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập tại tr­ường THPT chuyên Lam Sơn 01 Hội đồng tuyển sinh, gồm:
+ Chủ tịch: Hiệu trư­ởng;
+ Các Phó chủ tịch: Các Phó Hiệu trư­ởng;
+ Thư­ ký: Th­ư ký Hội đồng;
+ Ủy viên: Một số tổ trư­ởng chuyên môn, đại diện các đoàn thể.
- Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức xét trúng tuyển đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy chế và đúng kế hoạch đ­­ược giao.   
- Sau khi có kết quả thi, trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức xét tuyển theo quy định. Sau khi trường THPT chuyên Lam Sơn xét tuyển xong, các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh mới tổ chức xét tuyển. Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lam Sơn thì sẽ dùng kết quả 03 môn không chuyên (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) để xét tuyển vào lớp 10 ở 01 trường THPT mà thí sinh đó đã đăng ký.
- Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, xét trúng tuyển:
+ Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm các bài thi môn không chuyên + điểm bài thi môn chuyên (tương ứng với lớp chuyên) × 2.
+ Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi, đã thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi môn không chuyên đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên đạt từ 5,0 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên.
           + Xét trúng tuyển: Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; đạt giải cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba); có giải thi HSG cấp tỉnh cùng môn chuyên đăng ký dự thi (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba); có điểm TB môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm TB các môn năm học lớp 9 cao hơn.
13. Lịch công tác thi và tuyển sinh (thay cho giấy triệu tập)
Ngày Nội dung công việc
15/5/2019 Thí sinh liên hệ với trường THPT chuyên Lam Sơn để mua hồ sơ và được hướng dẫn cụ thể về đăng ký thi.
20-23/5/2019 - Học sinh nạp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi tại trường THPT chuyên Lam Sơn; nhà trường tiến hành nhập dữ liệu đăng ký thi.
- Ngày 22/5: Trường THPT chuyên Lam Sơn thông báo công khai số thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên, chỉ tiêu được tuyển, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường THPT (trên các phương tiện thông tin và bảng tin nhà trường) và cho những thí sinh cần thay đổi nguyện vọng rút đơn, nạp đơn khác để thay đổi nguyện vọng.
- 17 giờ ngày 23/5: Trường THPT chuyên Lam Sơn chấm dứt việc thu hồ sơ; hoàn tất việc lập danh sách ĐKDT tại trường.
24/5/2019 - Trường chuyên Lam Sơn thống nhất với Phòng Khảo thí & KĐCLGD phương án xếp phòng thi, hoàn thành việc nhập dữ liệu thi, in danh sách học sinh đăng ký dự thi, kiểm tra, thống kê số thí sinh đăng ký thi, đăng ký nguyện vọng…
- Trường chuyên Lam Sơn nạp về Sở (Phòng Khảo thí & KĐCLGD) đĩa CD dữ liệu, bản danh sách tổng hợp, bản danh sách nguyện vọng và đơn dự thi tách theo trường THPT (học sinh đăng ký tại mục C); đồng thời gửi bản danh sách học sinh đăng ký nguyện vọng về địa chỉ hộp thư của các nhà trường (có học sinh đăng kí nguyện vọng) để các đơn vị này triển khai thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định.
03/6/2019 - 7 giờ 30: Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách các Điểm thi, phát quyết định thành lập Hội đồng coi thi tại Hội trường tầng 3 nhà B, Sở GD&ĐT;
 - Từ 9 giờ 00: Lãnh đạo các Điểm thi nhận đề thi (đi bằng ôtô, có công an bảo vệ) tại tầng 1 nhà B Sở GD&ĐT.
04/6/2019 + 7 giờ 30: Các Điểm thi họp Hội đồng, triển khai học qui chế thi, hướng dẫn nghiệp vụ làm thi; kiểm tra hồ sơ thi, cơ sở vật chất, điều kiện làm thi của Hội đồng thi.
 + 14h00: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi học quy chế, nhận phòng thi.
05-06/6/2019 Thi theo lịch của Sở GD&ĐT.
07-10/6/2019 Làm phách, chấm thi.
11/6/2019 Hội đồng tuyển sinh trường THPT chuyên Lam Sơn xét trúng tuyển
12/6/2019 - Trường THPT chuyên Lam Sơn duyệt kết quả trúng tuyển tại Sở (gồm Biên bản làm việc của Hội đồng truyển sinh, bảng điểm, 03 tập Danh sách học sinh trúng tuyển) và thông báo kết quả trúng tuyển cho học sinh.
- Những học sinh không trúng tuyển vào chuyên Lam Sơn, Sở GD&ĐT gửi dữ liệu điểm thi về các trường THPT học sinh đã đăng ký để xét tuyển theo quy định
- Sở cấp Phiếu báo kết quả thi 3 môn chung (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) để những học sinh không trúng tuyển chuyên Lam Sơn xét tuyển tại các trường THPT theo nguyện vọng đã đăng ký.
15 – 18/7/2019 - Từ ngày 15-17/7: Trường THPT chuyên Lam Sơn nhận đơn Phúc khảo bài thi của thí sinh;
- Ngày 18/7:  nạp danh sách phúc khảo (theo mẫu) về Sở.
Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trư­ờng THPT tổ chức thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. Các vấn đề chưa rõ liên hệ với Sở GD&ĐT qua Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để được giải đáp./.
 
  Nơi nhận:                                        
- Như kính gửi (để thực hiện);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo);                                  
- Trực CĐ ngành (để phối hợp);
- Các phòng ban cơ quan Sở (để phối hợp);
- Lưu VT, KT&KĐCLGD.
GIÁM ĐỐC
 
 
(đã kí)
 
 
Phạm Thị Hằng
 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 220
  • Tháng hiện tại: 12348
  • Tổng lượt truy cập: 1549795

Thăm dò ý kiến

Bạn vui lòng cho chúng tôi biết bạn là:

Thầy cô giáo

Cựu học sinh của trường

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Khách

Albums

Chè lam Phủ Quảng
BGD
Sở GD&ĐT Thanh Hóa