UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2268/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                   Thanh Hóa, ngày 19 tháng  9 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh, thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và trung học phổ thông chuyên Lam Sơn  từ năm 2019


          Thực hiện ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban tháng 8 năm 2018 về việc thay đổi cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa đảm bảo tính khoa học, khách quan, theo hướng mở; do có sự đổi mới về phương án tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo về cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh, tuyển sinh lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn như sau:
          1. Cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh
a) Cấp THCS gồm 9 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (Tiếng Anh). Cụ thể (Phụ lục 1 đính kèm).
b) Cấp THPT gồm 10 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (Tiếng Anh). Cụ thể (Phụ lục 2 đính kèm).
2. Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn
          - Các môn chung (Toán, Ngữ văn) và môn thi thứ ba (Tiếng Anh,…) dành cho thi tuyển sinh lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn. Cụ thể (Phụ lục 3 đính kèm).
          - Các môn chuyên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn (gồm 9 môn): Toán (dành cho chuyên Toán); Toán (dành cho chuyên Tin), Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh. Cụ thể (Phụ lục 3 đính kèm).
3. Thời gian triển khai thực hiện
 Cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh, thi tuyển sinh lớp 10 THPT bao gồm cả thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn kèm theo Thông báo này thực hiện từ năm 2019 và thay thế cho các văn bản hướng dẫn trước đây của Sở GDĐT./.
         
Nơi nhận:
- Các phòng GDĐT (để thực hiện);
- Các trường THPT (để thực hiện);
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng ban, cơ quan sở (để phối hợp);
- Lưu: VT, GDTrH.
GIÁM ĐỐC
 
 
  (Đã ký)
 
 
Phạm Thị Hằng

Tải Phụ lục tại đây
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 573
  • Tháng hiện tại: 11033
  • Tổng lượt truy cập: 1535190

Thăm dò ý kiến

Bạn vui lòng cho chúng tôi biết bạn là:

Thầy cô giáo

Cựu học sinh của trường

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Khách

Albums

Chè lam Phủ Quảng
BGD
Sở GD&ĐT Thanh Hóa